ANBI gegevens

Gegevens Instelling

Stichting INTORNO Ensemble
Jozef Oreliosingel 251 A
3122 CS Schiedam

telefoon: 010-707 84 73
email: info@intorno.nl

Bankrekeningnummer: NL38RBRB0983603405
KvK-nummer: 41133741
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 802453375

Donaties zijn welkom. U kunt deze aftrekken van de IB. U kunt doneren door een bedrag over te maken op bovenstaande bankrekening onder vermelding van ‘donatie’.

Doelstelling

Het doel van INTORNO is het bevorderen van muziektheater en opera in de ruimste zin van het woord. INTORNO maakt nieuwe, oorspronkelijke producties en kiest universele en historische thema’s. Hierbij worden liefst ook bijzondere en/of historische locaties gezocht. In de producties spelen zowel professionele zangers en muzikanten als geoefende amateurs mee. Daarnaast wordt muziektheater ingezet als middel om sociale doelen te bereiken.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting INTORNO Ensemble beschikt over een netwerk van (semi) professionele artiesten. Het streven is om dit netwerk vast te houden en uit te breiden. De voorstellingen worden vanuit dit netwerk vorm gegeven. Op jaarbasis worden minimaal vier producties op bijzondere locaties gerealiseerd. Daarnaast zoekt INTORNO actief en op basis van actualiteit naar mogelijkheden om muziektheater in te zetten als middel om sociale doelen te bereiken.

Om voorstellingen en projecten te realiseren maakt INTORNO gebruik van fondsen en subsidies. Een deel van de inkomsten komt uit kaartverkoop.

Het Bestuur

Het bestuur van INTORNO bestaat uit de volgende personen en functies;

Louis van Ditshuizen, voorzitter
Lone Leth Larsen, secretaris
Lex Arnoldus, penningmeester

Raad van aanbeveling

Ruud van der Meer
Ruud van Middelkoop
Freek Abels

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid bestuur:
De bestuursleden van de Stichting INTORNO Ensemble ontvangen geen beloning.

Beloningsbeleid medewerkers:
INTORNO werkt met drie vaste vrijwilligers. Rondom de producties worden ZZP-ers en extra vrijwilligers ingezet.

Jaarverslag

jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016