Presentatie Gebiedsvisie Schiehaven – Schiemond
Dinsdag 30 april 2024 17.30 uur, Huis van de Wijk Schiemond

M.A. Intorno leeft voor de kunst en exploiteert een maritiem historisch podiumschip in de Schiehaven.

Ontdek onze betrokkenheid bij Rotterdams erfgoed én hoe we de gemeenschap betrekken bij de ontwikkeling van het gebied Schiehaven-Schiemond.

Van mislukt participatieproces naar een eigen gebiedsvisie
Beloften van de gemeente over het integreren van bestaande initiatieven in de ontwikkelingsplannen werden niet nagekomen en in het participatieproces-Schiehaven-Noord werden belangen van bewoners niet gehoord. De plannen bleken bovendien niet te bekostigen. Dit leidde tot vernietiging van de plannen door de gemeenteraad. De opdracht was om een nieuw participatieproces te starten.

WUR & Intorno: een sterk duo
In 2022 kruisten de paden van Wageningen Universiteit & Research (WUR) en Intorno tijdens een bijeenkomst over de Omgevingswet in Erfgoedhuis-Delft. Onze interesse werd gewekt voor het creëren van een eigen gebiedsvisie die rechtswerking kan krijgen onder de nieuwe Omgevingswet. Los van projectontwikkelaars die de belangen van bestaande gebruikers en bewoners negeren besloot Intorno samen met medebewoners en belanghebbenden aan de slag te gaan.

In gesprek met elkaar
In 2023 werd een eerste bijeenkomst met bewoners en belanghebbenden op ons podiumschip Fighter georganiseerd, middenin het te ontwikkelen gebied. Lees hier het verslag van de bijeenkomst

Een eigen gebiedsvisie
Overtuigd van de behoefte aan onderzoek naar een eigen gebiedsvisie en gedreven door de betrokkenheid van de aanwezigen én de positieve resultaten uit deze bijeenkomst zochten we samenwerking met de WUR-Wetenschapswinkel. Dit resulteerde in een projectplan.

Wijkraad Schiemond enthousiast
Hoewel Stadsontwikkeling geen mogelijkheid tot samenwerking ziet met de Wageningen Universiteit, omarmt de Wijkraad van Schiemond ons initiatief en deelt zelfs in de kosten ervan.

Gebiedsontwikkeling
Onze benadering is bijzonder. We benaderen het gehele te ontwikkelen gebied integraal, van de Schiehaven tot de Schiemondhaven. En we kijken hierbij hoe gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken in Rotterdam.

Ecologie, klimaatbestendigheid en haalbaarheid
Tot de zomer 2024 werken drie groepen studenten en onderzoekers van de Wageningen Universiteit met en voor ons als bewoners:

 

  • De eerste groep richt zich op ecologie. Lees hier hun opdracht

 

  • De tweede groep onderzoekt klimaatbestendigheid, met name vanwege de ligging van het gebied buitendijks. Meer hierover in het projectplan.

 

  • De derde groep gaat vanaf half mei creatief aan de slag met alle bevindingen om te zien wat haalbaar is.

 

Half juli zullen alle studentresultaten op elkaar worden betrokken en wordt een brochure aangeboden waarin verschillende scenario’s en handelingsperspectieven worden geboden om de scenario’s te realiseren.

Meedenken met de derde groep (landschapsarchitecten)

Vanaf 24 juni is aan bewoners gevraagd mee te denken. U kunt dit doen door onderstaande stappen te volgen:

Relevante literatuur

 

Frans Soeterbroek, lid van de begeleidingscommissie van dit project, publiceerde de volgende relevante artikelen: