Over M.A.INTORNO

Doelstelling en andere weetjes

Het doel van INTORNO is het bevorderen van muziektheater en opera in de ruimste zin van het woord. INTORNO maakt nieuwe, oorspronkelijke producties en kiest universele en historische thema’s. Hierbij worden liefst ook bijzondere en/of historische locaties gezocht. Voorbeelden hiervan zijn de muziektheatervoorstelling LIDUINA (de ‘stadsheilige’ van Schiedam), de opera Laurentius en de community-art opera ‘De legende van Schoonderloo’. Hiermee zet INTORNO zich in om vergeten stukjes geschiedenis bij het publiek onder de aandacht te brengen en in een nieuw jasje te gieten.

INTORNO is in 1993 opgericht door Marco Kalkman als ensemble bestaande uit conservatoriumstudenten. De naam INTORNO is gekozen om verschillende redenen. Het is mooi Italiaans en dat is toch dé taal van opera. Er zijn niet voor niets veel aria’s die de naam Intorno in zich hebben. Intorno mia betekent ‘rondom mij’. Marco is producent, muzikaal leider en organisator, kortom de spil van de organisatie. In die zin past de naam INTORNO ook bij de dagelijkse praktijk.

INTORNO heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot producent van opera en muziektheater voor jeugd en volwassenen. Marco werkt hiervoor samen met een netwerk van muzikanten, tekstschrijvers, componisten en andere betrokkenen. De laatste vijf jaar richt INTORNO zich ook sterk op maatschappelijke projecten. Hierbij wordt muziektheater ingezet als middel om een sociaal doel te bereiken (community-art).

De vestigingsplaats is Schiedam. Het vaste podium in eigen beheer is het podiumschip de Fighter in Rotterdam. Het werkgebied van INTORNO is vooral regio Rotterdam-Rijnmond.

 

 

ANBI GEGEVENS: KLIK HIER

 

MEDEWERKERS

Marco Kalkman, artistiek leider
Connie van der Zel, publiciteitsmedewerker
Anneliek Holland, grafische vormgeving
Robert Gieselbach, webmaster
Marc Oudshoff, projectleider
Bernadette de Wit, projectleider
Cor Flach, projectleider leer-werk project Fighter

Violen-Intorno

DONEREN

Kunstprojecten hebben uw steun nu hard nodig. INTORNO is een ANBI-stichting. Dat betekent dat uw giften volledig fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u wilt doneren, vermeld bij uw gift uw naam en adres, zodat wij u kunnen bedanken. Vermeld ook aan welk project u wilt bijdragen.

Bankrekeningnummer: 98.36.03.405
IBAN: NL38RBRB0983603405
KvK-nummer: 41133741
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 802453375
telefoon: 010-707 84 73
email: info@intorno.nl

FINANCIERS

Intorno heeft de afgelopen jaren dankzij diverse bedrijven en instellingen haar producties kunnen maken. Per productie worden deze financiers apart vermeld.

Onze dank gaat uit naar al onze financiers en sponsors: