Stichting INTORNO Ensemble (SIE) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SIE.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt SIE persoonsgegevens?

SIE verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers van de bij SIE aangesloten organisatieonderdelen
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
  • Mensen die zich met hun emailadres inschrijven voor de SIE Nieuwsbrief. Deze wordt verzonden via mailchimp.
  • Van mensen die via het Podiumplein digitaal een toegangsbewijs voor een voorstelling bestellen en hiervoor een emailadres opgeven.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Geautoriseerde medewerkers van SIE verwerken persoonsgegevens in Office 2010, de administratieve applicatie van SIE en de daaraan gerelateerde applicaties. Voor het beheer van de persoonsgegevens bij de gebruikte externe programma’s (podiumplein en mailchimp) zijn de desbetreffende organisaties verantwoordelijk. Zij hebben hun eigen privacybeleid.

Waarvoor verwerkt SIE persoonsgegevens?

Als je aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we op de juiste wijze zorg dragen voor je verzekering of een eventuele (kosten)vergoeding of op het correcte emailadres informatie bezorgen.

Als je eenmaal een relatie van SIE bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden. Maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van SIE. Wil je daarvoor niet benaderd worden door SIE dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail te beantwoorden met de vermelding ‘uitschrijven’.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen bij gesubsidieerde projecten. Als SIE gegevens opvraagt die verband houden met dergelijke projecten betreft het gegevens van vrijwilligers die ook deelnemers zijn aan zo’n project.

Verwerkt SIE ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat SIE met mijn persoonsgegevens om?

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen SIE of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door telefonisch contact op te nemen met SIE via het kantoor 010-7078473 of per mail info@intorno.nlkun je een afspraak maken om alle gegevens met betrekking tot jouw relatie met SIE in te zien.

Daarnaast kunnen medewerkers van het organisatieonderdeel waarmee je een relatie hebt je gegevens inzien.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen SIE

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je gegevens achter hebt gelaten na een operabezoek en SIE donateurs voor de opera wil werven. SIE kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen tenzij je als vrijwilliger/deelnemer aan SIE of aan een subsidieproject van SIE verbonden bent.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je operabezoek worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals bezoekersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.. Voor het bewaren van deze gegevens gelden daarnaast de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is SIE gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SIE kun je terecht bij info@intorno.nl

OPT-OUT

SIE kan je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van kaartje voor een voorstelling of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. SIE beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van de vermelding van “OPT-OUT” in iedere e-mail af te melden.

Wijzigingen privacybeleid

SIE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.